Background Image

Nyheter

Dioksiner og furaner ble ikke påvist under målekampanje


Fiven er blitt forespurt om å utrede om det finnes dioksiner og furaner i avgassen. Fiven rekvirerte ekstern aktør til å kjøre en målekampanje av dioksiner og furaner i september 2019. Samtlige målinger var under kvantifiseringsgrensen. Dette vil si at det ikke var mulig å påvise dioksiner og furaner med dagens måleutstyr og metode.

Ny artikkel om Fiven og silisiumkarbidets egenskaper på forskning.no


Lillesand får egen miljøweb

Fiven Norge lanserer en ny nettside, som vil holde Lillesands befolkning oppdatert om bedriftens produksjon og utslipp.

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig. Derfor har vi laget denne websiden, sier Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende toppsjef for Fiven Norge.

Arbeidet med nettsiden Fiven Miljø – fivenmiljo.no – startet like etter folkemøtet om den lokale luftkvaliteten i Lillesand rådhus 17. juni i år. Representanter fra kommunen, Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet og bedriften holdt alle presentasjoner og svarte på spørsmål.

– Signalene fra folkemøtet var de samme som vi over tid har sett i ulike aviser og i sosiale medier; nemlig at det i deler av befolkningen råder en oppfatning om at bedriften unnlater å rapportere om sine utslipp. Det er selvsagt ikke riktig. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke har vært flinke nok til å informere. Målet med nettsiden er å bygge tillit og forståelse rundt det vi driver med, sier Nordvik.

Lillesands ordfører, Arne Thomassen, gleder seg over at hjørnesteinsbedriften konkret forsøker å etterkomme innbyggernes informasjonsbehov.

– Kommunen stiller positiv til tiltaket med miljøweb, sier han.

I tillegg til å presentere oppdaterte luftmålinger, svarer nettsiden Fiven Miljø på nærmere 100 spørsmål om blant annet produksjon, forurensning, utslippstillatelser og ansvarsforhold. Dessuten forteller bedriften hvordan den gjennom å produsere silisiumkarbid faktisk bidrar til det grønne skiftet.

Innbyggerne vil også kunne få detaljert innsikt i bedriftens to konkrete miljøprosjekter – «Renseprosjekt ovnshus» og «Mist Air».

– Prosjektene vil, hvis alt går som planlagt, gi vesentlige utslippsreduksjoner av svoveldioksid og støv frem mot 2025, sier Pål Runde, som formelt tar over for Hilde Brunvand Nordvik som Fiven Norge-sjef ved utgangen av august.

Nordvik begynner da i ny jobb som fabrikksjef i Hennig Olsen.

For mer informasjon, kontakt:
Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende administrerende direktør, mob. 920 10 844
Pål Runde, påtroppende administrerende direktør, mob. 979 76 021

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.