Background Image

Våre miljøprosjekter

Aktuelle Miljøprosjekter ved Fiven Norge AS


Bedriften har de siste årene jobbet iherdig med å redusere utslipp til luft. Her kommer en nærmere beskrivelse av to aktuelle prosjekter som begge er knyttet til selve ovnshuset i Lillesand.

Pilotprosjekt for støv- og svovelrensing av ovnsgassen


Fabrikken i Lillesand har de seneste årene jobbet med å utvikle ny teknologi for å rense avgassene fra ovnshuset hvor produksjonen av silisiumkarbid foregår. Selv om ovnshuset i Lillesand allerede har installert såkalte elektrostatfiltre i pipene på taket for å samle opp støv fra prosessen, har det vært et ønske fra bedriftens side å rense avgassene ytterligere, samt å redusere utslipp av PAH og svovelforbindelser.

En ny type ovnshette, som samler opp støv og avgasser i umiddelbar nærhet til ovnene, er derfor og testet ut i småskala i Fivens forsknings- og utviklingsavdeling. Teknologien er utviklet i samarbeid med blant annet Elkem Technology, og vil være den eneste i sitt slag i verden når den settes i drift.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Prosessindustriens Miljøfond, har Fiven gått videre med renseprosjektet og bygget et fullskala pilotanlegg utenfor ovnshuset i Lillesand (bildet). Dette testanlegget er tilkoblet én av de åtte ovnsgruppene ved fabrikken, men er dimensjonert for å kunne rense ytterligere én av ovnsgruppene etter endt testperiode. Pilotprosjektet har en totalramme på over 30 millioner kroner.

Renseanlegget samler både opp støv fra prosessen og renser avgassen for SO2 (svoveldioksid) og stod klart til uttesting i 2019. Resultatene fra testperioden på 12-18 måneder vil så være med på å legge grunnlaget for beslutning om utvidelse.

«Mist Air» – Støvdemping ved hjelp av vanntåke


Når man produserer og knuser ned silisiumkarbid dannes det store mengder støv. Ikke alt støvet fanges opp av filtrene inne i pipene som sitter på taket av ovnshuset, noe slippes altså også ut til omgivelsene.

Sommeren 2019 er det installert et helt nytt anlegg i ovnshuset hvor vann forstøves til små dråper, som sprøytes ut i den støvholdige lufta. Dette prinsippet er en svært effektiv måte å binde støvpartikler på. Støvet ender dermed opp på gulvet inne i ovnshuset og vi kan så samle det opp og gjenbruke det på ordinært vis, istedenfor at noe av det altså ender opp i omgivelsene. Foreløpig dekkes de mest støvutsatte områdene i ovnshuset av det nye systemet. Basert på erfaringene og hvor effektivt systemet fungerer, vil det bli vurdert å utvide vanntåke-systemet til stadig nye områder.

image

Besøk vår hjemmeside for å lære mer om våre produkter.